Kupac ima pravo na povrat, odnosno zamjenu proizvoda u ovim slučajevima:

• ako je isporučena roba koja nije naručena,
• ako je isporučena roba koja ima grešku nastalu u proizvodnji,
• ako ima oštećenja na proizvodima.

Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu VADECO d.o.o., Obrtnička 1, 10 000 Zagreb; te na mail: info@vadeco.hr.